Historie

Vznik Jarohněvického rybníka sahá až hluboko do historie. Prvním písemně doloženým pramenem, který název rybníka zmiňuje je zápis v Půhonné knize z roku 1437, kde je žalován tehdejší majitel Jarohněvic (dnes již zaniklé vsi) Jan Rybníček ze Zdislavic Janem Svinkou z Onšova o 100 hřiven grošů, že mu rybníkem Jarohněvickým topí Šardické újezdy a okolní pole, přestože jsou hranice už vyměřeny.

září 11, 2018