Příroda

Povodí Moravy, s. p. od úterý zahájí manipulaci na vodním díle Nové Mlýny a pustí z nádrže vodu do lužních lesů v oblasti Soutoku. Doplní tím vodu ve drobných tocích, mokřadech a tůních v oboře Soutok. Tzv. povodňování lužních lesů představuje jedno z důležitých adaptačních opatření, které umožňuje zadržovat vodu v krajině. Manipulace představuje důležité adaptační opatření, které umožní zadržet vodu v krajině na území soutokové oblasti. 

březen 06, 2019

Za významného přispění evropských peněz z operačního programu Životní prostředí a finančních prostředků státních fondů vznikl v lesním celku na vátých píscích jihovýchodně od Šardic, v centrální části okresu Hodonín v katastrálním území obce Hovorany, v rámci podpory regionálních biokoridorů a biocenter zajímavý projekt regionálního biocentra RBC 12 Díly za rybníkem.

duben 19, 2018