Informace

I v roce 2020 pro Vás rybáři přichystali tradiční výlov Jarohněvického rybníka. Výlov spojený s prodejem ryb na hrázi, bude v letošním roce probíhat ve dnech 17. - 19. listopadu, vždy v době cca od 09:00 do 14:00 hodin. Případný doprovodný program prozatím není znám, ale pokud se dozvíme nějaké bližší informace, budeme Vás neodkladně informovat. Přijďte i Vy pozorovat rybáře při jejich činnosti a jako bonus si můžete zakoupit čerstvě vylovenou rybu. 

 

listopad 05, 2020

I v roce 2019 pro Vás rybáři přichystali tradiční výlov Jarohněvického rybníka. Výlov rybníka bude v letošním roce probíhat dne 18. listopadu, v době cca od 10:00 do 15:00 hodin. Zda bude možnost zakoupit na místě (na hrázi rybníka) čerstvě vylovenou rybu a zda bude připraven případný doprovodný program prozatím není známo, ale pokud se dozvíme nějaké bližší informace, budeme Vás neodkladně informovat. Přijďte i Vy pozorovat rybáře při jejich činnosti. 

 

říjen 18, 2019

Povodí Moravy, s. p. od úterý zahájí manipulaci na vodním díle Nové Mlýny a pustí z nádrže vodu do lužních lesů v oblasti Soutoku. Doplní tím vodu ve drobných tocích, mokřadech a tůních v oboře Soutok. Tzv. povodňování lužních lesů představuje jedno z důležitých adaptačních opatření, které umožňuje zadržovat vodu v krajině. Manipulace představuje důležité adaptační opatření, které umožní zadržet vodu v krajině na území soutokové oblasti. 

březen 06, 2019

Vznik Jarohněvického rybníka sahá až hluboko do historie. Prvním písemně doloženým pramenem, který název rybníka zmiňuje je zápis v Půhonné knize z roku 1437, kde je žalován tehdejší majitel Jarohněvic (dnes již zaniklé vsi) Jan Rybníček ze Zdislavic Janem Svinkou z Onšova o 100 hřiven grošů, že mu rybníkem Jarohněvickým topí Šardické újezdy a okolní pole, přestože jsou hranice už vyměřeny.

září 11, 2018

Společnost T Machinery a.s. zve širokou veřejnost na Den otevřených dveří, který se koná v sídle společnosti Baťovka 1285, Ratíškovice dne 15. 9. 2018 od 9:00 do 12:00 hodin.

Na programu je komentovaná prohlídka výrobních i administrativních budov společnosti, výstava historických fotografií a projížďka vlakem po historické trati z Ratíčkovic Baťovky do Rohatce a zpět.

duben 19, 2018

Za významného přispění evropských peněz z operačního programu Životní prostředí a finančních prostředků státních fondů vznikl v lesním celku na vátých píscích jihovýchodně od Šardic, v centrální části okresu Hodonín v katastrálním území obce Hovorany, v rámci podpory regionálních biokoridorů a biocenter zajímavý projekt regionálního biocentra RBC 12 Díly za rybníkem.

duben 19, 2018

I v roce 2018 pro Vás rybáři přichystali tradiční výlov Jarohněvického rybníka. Výlov spojený s prodejem ryb na hrázi, bude v letošním roce probíhat ve dnech 19. - 22. listopadu, vždy v době cca od 10:00 do 15:00 hodin. Případný doprovodný program prozatím není znám, ale pokud se dozvíme nějaké bližší informace, budeme Vás neodkladně informovat. Přijďte i Vy pozorovat rybáře při jejich činnosti a jako bonus si můžete zakoupit čerstvě vylovenou rybu.

duben 19, 2018